Categories
Blog

TPHCM xuất siêu 296,5 triệu USD trong tháng 7

Nhập siêu 7 tháng của thành phố đạt 345,5 triệu USD.

Theo Cục thống kê TPHCM, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn thành phố tháng 7 ước đạt 2,53 tỷ USD, tăng 11,9% so với tháng trước và tăng 69,9% so với cùng kỳ 2010.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 đạt 2,23 tỷ USD, tăng 0,9% so tháng trước và tăng 28% so với cùng kỳ.

Như vậy, nhập siêu toàn thành phố tháng 7 là 296,5 triệu USD.

Trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu của khu vực konh tế nhà nước chiếm tới 53,1% tổng kim ngạch, đạt hơn 1,34 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 550 triệu USD.

Trong tháng này, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 45 triệu USD khi kim ngạch nhập khẩu chỉ đạt 505 triệu USD. Nhập khẩu của khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm tới 51% tổng kim ngạch.

Tính chung 7 tháng, giá trị xuất khẩu của TPHCM đạt 15,08 tỷ USD, tăng 21,7% cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 14,74 tỷ USD, tăng 26,1% cùng kỳ.

Nhập siêu 7 tháng của thành phố đạt 345,5 triệu USD.

(gafin)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *